top of page
Playing Video Game

Privacy & Policy

Istilah Umum

• Pelanggan berusia 18 tahun ke atas, dikehendaki mempunyai keupayaan mental untuk bertanggungjawab terhadap tindakan sendiri dan mengutamakan terma dan syarat ini. my918Kisscr Online Casino Malaysia - Agent Rasmi 918Kiss berhak pada bila-bila masa untuk membatalkan sebarang transaksi yang melibatkan kanak-kanak di bawah umur.

 • Semua peraturan permainan akan mengikut peraturan laman web rakan kongsi kami. Sekiranya berlaku pertikaian, kami akan mengemukakan aduan pelanggan kepada pasukan sokongan rakan kongsi kami dan akan memastikan pelanggan kami mengetahui tentang perkembangan terkini. Walau bagaimanapun, kami mempunyai hak untuk mengikuti keputusan akhir rakan kongsi kami.

• Sila dimaklumkan bahawa rakan kongsi kami mempunyai hak untuk membatalkan, menolak dan menolak mana-mana pertaruhan yang diletakkan oleh pelanggan yang disyaki pertaruhan yang tidak normal atau tidak biasa atau menggunakan artificial intelligence (bot). • Kami menyediakan keselamatan terbaik untuk melindungi akaun permainan pelanggan kami di laman server kami.

• my918Kisscr Online Casino Malaysia - Agent Rasmi 918Kiss tidak akan bertanggungjawab terhadap apa-apa kerugian kredit, jika akaun pemain kena hack dari pihak mereka sendiri. Kami hanya akan mengambil tanggungjawab sekiranya isu keselamatan adalah dari laman server permainan kami.

• Untuk mengelakkan aktiviti penipuan, pemain tidak dibenarkan cuci tanpa bermain selepas topup.

Keselamatan

• my918Kisscr Casino Malaysia - Agent Rasmi 918Kiss akan mengambil segala langkah penjagaan keselamatan yang munasabah untuk memastikan keselamatan akaun pemain. Kami menggunakan software tahap tertinggi untuk memastikan akaun anda dilindungi daripada activiti hack.

• Walau bagaimanapun, pemain juga kena bertanggungjawab untuk memastikan user ID dan kata laluan mereka selamat. Pemain kena berhati-hati dan tidak digalakkan untuk berkongsi user iD dan kata laluan dengan sesiapa pun. 918Kiss Malaysia tidak akan bertanggungjawab jika kata laluan anda telah dikompromi atau dicuri kerana kecuaian pemain sendiri.

Terma dan Syarat Bonus

• Semua bonus akan diberikan hanya sekali bagi setiap orang, isi rumah, akaun wang sebenar, alamat e-mel berdaftar, butiran kaedah pembayaran komputer atau pembayaran. Sekiranya akaun kedua dibuka oleh mana-mana pemain, semua bonus dan kemenangan akan dibatalkan pada kedua-dua akaun dan deposit asli dikembalikan.

• Sebelum syarat rollever promosi dicapai, jumlah deposit dengan Bonus dan apa-apa kemenangan tidak dibenarkan untuk cuci.

a. jika ahli telah memohon bonus promosi, tetapi sebelum bonus telah dikreditkan dalam akaunnya:

i. baki akaunnya dianggap tidak mencukupi untuk melengkapkan keperluan perolehan bonus; 918Kiss Malaysia berhak meminta ahli menaikkan baki atau membuat deposit baru jumlah yang sama sebelum kredit bonus dilakukan.

ii. dia membuat permintaan pengeluaran; my918Kisscr Online Casino Malaysia - Agent Rasmi 918Kiss berhak untuk menolak penarikan diri kerana tidak memenuhi syarat perolehan promosi. Seorang ahli boleh membuat permintaan lain untuk pengeluaran apabila keadaan perolehan telah dipenuhi.

b. Begitu juga, apabila bonus promosi dikreditkan dalam akaun ahli dan kemudiannya bertaruh atau lebih, 918Kiss Malaysia tidak akan layan permintaannya untuk membatalkan atau menarik balik bonus untuk membolehkannya membuat pengeluaran, melainkan jika dia memenuhi pusingan promosi yang dikehendaki pertama.

• Hanya permainan yang menghasilkan pulangan menang / kerugian akan menyumbang kepada syarat rollover promosi. Dibatalkan atau tidak sah atau membuat pertaruhan tidak akan dikira

• Melainkan jika dinyatakan sebaliknya dalam istilah apa-apa promosi, hanya 25% daripada jumlah permainan yang ditempatkan di mana-mana permainan Roulette (semua variasi), ditambah 50% RNG Games. Slot akan dikira sebagai pertaruhan bonus mana-mana.

• my918Kisscr Online Casino Malaysia - Agent Rasmi 918Kiss berhak untuk melanjutkan atau mengurangkan sebarang tempoh masa promosi pada bila-bila masa.

• my918KisscrCasino Malaysia - Agent Rasmi 918Kiss berhak untuk meminta bukti identiti pemain pada bila-bila masa. Bukti sedemikian mesti membuktikan maklumat peribadi pemain, butiran pembayaran dan apa-apa maklumat tambahan lain yang mungkin diperlukan untuk mengesahkan pemeriksaan keselamatan yang berkaitan.

 

• Syarat pertindihan tidak diatur. Bonus deposit pertama dan bonus deposit kedua akan selalu menjadi keutamaan terhadap promosi lain.

 

• Tiada pekerja atau saudara dari mana-mana pekerja atau wakil di 88KK Online Casino Malaysia - Agent Rasmi 918Kiss boleh memegang akaun atau memanfaatkan sebarang tawaran promosi.

 

• Walaupun my918Kisscr Online Casino Malaysia - Agent Rasmi 918Kiss membuat segala usaha untuk memastikan semua butir-butir maklumat pemain selamat dan sulit, kami berhak untuk menerbitkan nama pertama, nama keluarga awal dan bandar / negara mana-mana pemain untuk tujuan promosi.Pemain akan sentiasa diberitahu sebelum mana-mana penerbitan dibuat.

Perbankan

• my918Kisscr Casino Malaysia - Agent Rasmi 918Kiss berhak untuk topup kredit dalam akaun pemain selepas pengesahan deposit diterima dari bank tersebut. Sila simpan resit bank anda atau nombor rujukan transaksi kerana kami mungkin memohon sebagai bukti pemindahan.

 

• Anda dinasihatkan untuk menghubungi Customer Service kami setelah berjaya menyelesaikan transaksi. Kami akan topup kredit dalam akaun game anda dalam masa 15 minit selepas pengesahan.

 

• Ahli harus memberikan nama pengguna, nombor akaun bank dan baki akaun mereka apabila meminta pengeluaran. Bagi keselamatan anda, kami berhak untuk menolak permintaan cuci anda jika informasi yang diberikan tidak sama ketika anda register.

• Sebelum syarat rollever promosi dicapai, jumlah deposit dengan Bonus dan apa-apa kemenangan tidak dibenarkan untuk cuci.

a. jika ahli telah memohon bonus promosi, tetapi sebelum bonus telah dikreditkan dalam akaunnya:

i. baki akaunnya dianggap tidak mencukupi untuk melengkapkan keperluan perolehan bonus; 918Kiss Malaysia berhak meminta ahli menaikkan baki atau membuat deposit baru jumlah yang sama sebelum kredit bonus dilakukan.

ii. dia membuat permintaan pengeluaran; my918Kisscr Online Casino Malaysia - Agent Rasmi 918Kiss berhak untuk menolak penarikan diri kerana tidak memenuhi syarat perolehan promosi. Seorang ahli boleh membuat permintaan lain untuk pengeluaran apabila keadaan perolehan telah dipenuhi.

b. Begitu juga, apabila bonus promosi dikreditkan dalam akaun ahli dan kemudiannya bertaruh atau lebih, 918Kiss Malaysia tidak akan layan permintaannya untuk membatalkan atau menarik balik bonus untuk membolehkannya membuat pengeluaran, melainkan jika dia memenuhi pusingan promosi yang dikehendaki pertama.

• Hanya permainan yang menghasilkan pulangan menang / kerugian akan menyumbang kepada syarat rollover promosi. Dibatalkan atau tidak sah atau membuat pertaruhan tidak akan dikira

• Melainkan jika dinyatakan sebaliknya dalam istilah apa-apa promosi, hanya 25% daripada jumlah permainan yang ditempatkan di mana-mana permainan Roulette (semua variasi), ditambah 50% RNG Games. Slot akan dikira sebagai pertaruhan bonus mana-mana.

• my918Kisscr Online Casino Malaysia - Agent Rasmi 918Kiss berhak untuk melanjutkan atau mengurangkan sebarang tempoh masa promosi pada bila-bila masa.

• my918KisscrCasino Malaysia - Agent Rasmi 918Kiss berhak untuk meminta bukti identiti pemain pada bila-bila masa. Bukti sedemikian mesti membuktikan maklumat peribadi pemain, butiran pembayaran dan apa-apa maklumat tambahan lain yang mungkin diperlukan untuk mengesahkan pemeriksaan keselamatan yang berkaitan.

 

• Syarat pertindihan tidak diatur. Bonus deposit pertama dan bonus deposit kedua akan selalu menjadi keutamaan terhadap promosi lain.

 

• Tiada pekerja atau saudara dari mana-mana pekerja atau wakil di 88KK Online Casino Malaysia - Agent Rasmi 918Kiss boleh memegang akaun atau memanfaatkan sebarang tawaran promosi.

 

• Walaupun my918Kisscr Online Casino Malaysia - Agent Rasmi 918Kiss membuat segala usaha untuk memastikan semua butir-butir maklumat pemain selamat dan sulit, kami berhak untuk menerbitkan nama pertama, nama keluarga awal dan bandar / negara mana-mana pemain untuk tujuan promosi.Pemain akan sentiasa diberitahu sebelum mana-mana penerbitan dibuat.

bottom of page